Cikkek


Zsiga, rólad rosszakat jelentenek! Gömbös, Móricz és a nemzeti giccs.

Oltalomkeresők

Meg se melegedtünk a kicsiny faházban, amikor egy fiatal lányt lőttek be az előkertbe. A rendőrök néhány másodperc múltán kivont fegyverrel a test mellett termettek. Még él, kiabálták egymásnak. Aztán mentő vitte el a sebesültet, csend ereszkedett le az Első utcára abban a Dél-Kaliforniai kisvárosban, ahol az élenjáró magánegyetem ezt a kalyibát bocsájtotta rendelkezésünkre. A gyerekeink reszkettek. Hová kerültünk? A merényletet sűrű géppisztolykattogás előzte meg, kocsikerekek csikorogtak, por szállt fel…

Az Auschwitz-jegyzőkönyvek Magyarországon

Mikor, honnan, kitől? – Az Auschwitz-jegyzőkönyvek története Nem ismerjük kellő részletességgel azt az utat, amelyet Török Sándor író és újságíró a Rabbi-szeminárium Rökk Szilárd utcai fogságától ama titkos oldalbejáratig járt be, amelyen a megkülönböztető sárga csillagot lefejtve a „kis-kormányzónénak” becézett Edelsheim Gyulai Ilona otthonába bejutott.Török Sándor volt az a férfi, aki az úgynevezett „Auschwitz-jegyzőkönyveket” Horthy Miklós őfőméltóságának 1944 júniusának közepén eljuttatta. Az 1904-ben született Török kalandos évek után vívta ki rangját…

Ignotus és Babits: Változatok a zsidókérdésre

Ungvári Tamás Meglepő, s a kritikai fősodortól messze eső megállapítással kezdem. Azt feltételezem, hogy a magyar irodalom a két világháború között újra gettóba zárta a zsidóságból kiszakadt írókat. Amiképpen a társadalmi életben végül korlátozták a zsidók társadalmi- és gazdasági mozgásterét, az irodalomban és a társadalomtudományokban kialakult zsidókép elébb mondta fel az asszimilációt, mint ahogyan azt törvényekkel is korlátozták. A két világháború közötti korszakot egyfelől virulens és durva antiszemitizmus jellemezte, melyet…

Az apokaliptikus messianizmus

Füst Milán műveiben I. 1940. október 29-én James Joyce, az Írországból elszármazott angol nyelvû író egész családjával esedezik svájci bebocsáttatásért. Joyce azzal, hogy Svájcot ­ ahogyan francia nyelvû képeslapjából kiderül ­ „la terre promise”-nak, az ígéret földjének nevezte, rátapintott, hogy az „ígéret földje” minden menekülõnek a biztonságot jelenti. Joyce-tól azért akarták megtagadni a beutazást, mert zsidónak vélték. Amikor felvilágosította a hatóságokat, hogy nem az, mintha még kevésbé lettek volna hajlamosak…

Koldus és királyfi

Az öregedő magyar emigráns írót, Csanda Aladárt csapdába ejti New York. Alig mozdul ki a szobából, melynek leírása kísértetiesen emlékeztet a Plaza Hotelére. Szerzőnk a “Halál könyvét” írja, a saját haláláról, melyet – érthetően – befejezni nem képes. Ezenközben álmai egy ismeretlen országba, bizonyos Edeniába repítik. Az álomország lakói azon tüsténkednek, hogyan gyógyíthatnák ki az emberiséget a halál kultuszából.1 Álomországról írta regényét az akkor még önkéntes emigráns, Lengyel Menyhért magyar…

Közép-európai sorsok

Margarete, Milena, Kafka A Molotov-Ribbentrop-paktum aláírására 1939. augusztus 23-án került sor Moszkvában. Ribbentropot a filmgyárból kölcsönzött horogkeresztes zászlókkal fogadta a szovjet kormány – igaz, némelyikre fordítva rajzolták a horogkeresztet. Sztálin a bankett közbeni fényképezésre egy vodkáspoharat szorongató hatalmas termetű SS-tisztet választott maga mellé. Az egyezmény titkos záradékaként felosztották Kelet-Lengyelországot. Szeptember 17-én a szovjet csapatok szállták meg azt, ami Lengyelországból Hitler szeptember 1-jei támadása után megmaradt. A paktum nyomán, mint ismeretes,…

Parancsmegtagadás

Elbert János irodalomtörténész és műfordító, a Nagyvilág folyóirat egyik szerkesztője édes unokaöcsém volt. Édesapja Elbert Ferenc hatvani családból származott, rokonsága a Hatvany Deutsch cukorgyárban dolgozott. Ö vette el édesanyám világszép húgát, Zelma nénit, a Pénzintézeti Központ ifjú titkárnőjét. Zelma néni szépségben verte Greta Garbót, de csak a szegény zsidó cipész, Weisz Salamon és Pollák Háni gyermeke volt, ezért nem várt rá különb férfi a házasságban, mint a korán kopaszodó kishivatalnok…

Bűnbeesés után

Lukács György, Háy Gyula és a többiek Hitler valószínűleg emlékezett arra a szakállas anarchistára, aki a müncheni Café Megalomaniában, a bajor bohémnegyedben ócsárolta a rajzait.1 Erich Mühsamnak amúgy is sok volt a rovásán. Az I. világháború idején megtagadta a hadiszolgálatot, ezért börtönre ítélték. Részt vett a Bajor Tanácsköztársaság szervezésében, amiért ismét fegyházba került, s csak akkor szabadult, amikor Hitlert kényelmes fogságra ítélték abban a büntetés-végrehajtó rendszerben, ahol Mühsamot súlyosabb körülmények…

Elmaradt találkozás – Freud és Herzl

Ahol sivatag húzódott, ameddig a szem ellát, most virágzó városok csábítják a látogatót. Herzl Tivadar két fõhõse húsz év múltán látogat el Õsújország megvalósult utópiájába, s az egyik legfontosabb, eldöntendõ kérdésük, ugyan hová induljanak színházba. A kínálat gazdagnak ígérkezett még az olyan finnyás utazóknak is, mint húsz esztendeig a világ elõl elzárkózó porosz és zsidó. Komédiát nézzenek? Vagy a Mózes címû darabot a Nemzeti Színházban? Döntésük az Operába csábítja õket,…

Ungvári Tamás

Keresés

Kategóriák

Könyveim