Könyvek


Felejteni jó, de nem érdemes

Ungvári Tamás új műve Senki sem olvas szótárakat, enciklopédiákat. A FELEDÉS ENCIKLOPÉDIÁJA még a címében sem ígér teljességet. Ami kimaradt, azt elfeledtük, mondja, mondja a szerző. Valójában persze az enciklopédia éppen a kimaradtakért, az elfeledettekét perel. A mű számos szőnyeg alá söpört, eltitkolt eseményt idéz. Halványuló arcokat fest újra, elmerült történelmi eseményeket rajzol meg kivételes élességgel. A sarokba, mint egykoron a spanyol, holland, reneszánsz festményeken, az alkotó odaül és mesél….

Bűnbeesés után

Az UNGVÁRI TAMÁS könyve, a Bûnbeesés után, a két világháború közötti Európa szellemi mozgalmairól az Ulpius kiadó gondozásában jelent meg. A versailles-i béke átrajzolta Európát s a Múzsa, az irodalom, a képzõmûvészet és a színház mesterei egy évtized mûltán hontalanok lettek. Az új hontalanság izgalmas tragédiáját tárja elénk e könyv mesteri szõttese, mely hõseit követi Berlin, Párizs Moszkva, Mexikó City és Los Angeles útjain. A húszadik század mûvelõdéstörténetének mestermûvét veheti…

From “The ‘Jewish Question’ in Europe”, New York, 2000.

“From Ahasuerus to Shylock” On the European History of the ‘Jewish Question’   Emancipation and Political System The Jewish question is an historical concept used to describe the situation of  Jews in European societies changing as each country’s social image and social interpretation of the “Jew” changes.  The idea became a “question” during the time of the emancipation and social integration of the Jews.  Prior to emancipation there had not…

The New Face of Cultural Anti-Semitism

After the Wall Came Down   The eminent social scientist and one time politician, Oscar Jaszi described  the segregation of Jews in the post-emancipation period. “We must not forget” – wrote Jaszi in 1920, in the aftermath of the first Word War, – that the contrast between Jewry and the Christian world is much greater in Eastern Europe than in the West. The Hungarian people are much more rural, conservative,…

A szépség születése

BEVEZETÉS AZ IRODALOMELMÉLET ALAPFOGALMAIBA @Ungvári Tamás, 1988, 1996   Elöljáróban Könyvem rövid bevezetõül szolgál egy évezredes probléma megvilágításához. A költészetnek ugyanis a szó hétköznapi vagy logikai értelmében nincs igazsága. Hazudik, káprázatokat sugall és a képzelet gyönyöreit kínálja. Ezenközben persze kiküzdötte saját igazságát is, a tudomány és a filozófia egyenrangú társaként. Az esztétikum önálló tartomány, határainak kijelölése az emberi történet egészének eredménye. Mindez számunkra magától értetõdõ, ám hogy a történelmi korokban…

Ungvári Tamás

Keresés

Kategóriák

Könyveim